Don’t say don’t

Jangan nakal. Jangan lari-lari. Jangan main api. Jangan lupa makan siang. Empat kalimat pendek di atas merupakan contoh pemakaian kata ‘jangan’ untuk pelarangan suatu tindakan….